Website ဧ။္ အကန့္အသတ္မရွိ လြတ္လပ္ေသာ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း

မိမိဧ။္ Facebook wall ေပၚတြင္ ၾကည့္ေနစဥ္ တက္လာေသာ boost လုပ္ထားသည္ ့ေၾကာ္ျငာမ်ားရွိပါသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာပစၥည္း ႏွင့္ မိမိလိုအပ္ေသာ / ေလ့လာလိုေသာ ပစၥည္းတို ့သည္ ကြက္တိ တူညီႏိုင္မႈရွိဖို ့ဆိုတာ မလြယ္ကူပါ။ (ဥပမာ - မိမိက ဖုန္းတစ္လံုးဝယ္ယူလိုေသာ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း တက္လာေသာ ေၾကာ္ျငာမွာ အမ်ိဳးသမီး အက်ီ ၤျဖစ္ေနမည္ / ဒါမွမဟုတ္ ကေလးကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ေနမည္) ထိုသို ့ျဖစ္ေနလွ်င္ ထိုကဲ့သုိ ့boost ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ မိမိအတြက္ အသံုးမဝင္ပါ။ ထို ့ျပင္ Facebook ဧ။္ post တစ္ခုတြင္ ပံု ၃၀ အထိသာအမ်ားဆံုး တင္လို ့ရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးေပါင္း ရာခ်ီရွိေနေသာ ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုအား Facebook post တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ပံုတစ္ခုခ်င္း ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းဧ။္ ထပ္မံဆက္စပ္၍ သိသင့္ေသာ ေလ့လာရမည့္ အခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ (ဥပမာ - mobile ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို စုၿပံဳ၍ တင္ျခင္း) mobile phone တြင္လဲ ဖုန္းတစ္လံုးစီ ဆက္စပ္အခ်က္မ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - ထိုဖုန္းဧ။္ မွန္အမ်ိဳးအစား / သံုးထားေသာ processor အစရွိသျဖင့္) တို ့ေၾကာင့္ ဖုန္းမ်ားစြာဧ။္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို စု၍တင္ျခင္းျဖင့္ ထိုဆက္စပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိႏုိင္ပါ။ ထုိကဲ့သို ့Facebook post တစ္ခုတြင္ ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာဧ။္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စုၿပံဳတင္ျခင္းျဖင့္လဲ မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ေစ်းႏႈန္းပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္၍ ၾကည့္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္သည္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုတည္းသိ႐ံုျဖင့္ ဝယ္ရန္ မသင့္ပါ။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဧ။္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းသည္ webiste ဧ။္ လွပေသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျဖင့္သာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါမည္။ 

Peavey ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္တဲ့ www.mt.com.mm အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ အခုလို မိမိ ႏွစ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြ ၾကည့္ဖို ့ အကန့္သီးသန္ ့မ်ား ဖြဲ ့စည္း၍ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

Odoo CMS - a big picture

ေနာက္ၿပီးေတာ့ Peavey Myanmar ေဖ့ဘြတ္ post ေတြမွာ ေပးထားတဲ့ link တစ္ခုကို ႏွိပ္႐ံုနဲ ့ဤအခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္ပါသည္။ 

၁ - ပစၥည္းဧ။္ ပံုမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုိင္ျခင္း

၂ - ေစ်းႏႈန္း ႏွင့္ ပစၥည္းလက္က်န္ရွိ/မရွိကို သိႏိုင္ျခင္း

၃ - ပစၥည္းဧ။္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ျခင္း

၄ - ေဖာ္ျပပါပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္တြဲသံုးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ျခင္း

၅ - ဝယ္ယူလိုပါက အမွာစာတင္၍ MPU ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်၍ ဝယ္ယူႏုိင္ျခင္း

Odoo CMS - a big picture

ယခု ပံုသည္ www.mt.com.mm ဧ။္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာေနၾကသူမ်ားမွ မိမိတို ့ႏွစ္သက္သည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အေသးစိတ္ေလ့လာေနၾကျခင္း မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာေနသူ ၁၇ ဦးသည္ မတူညီေသာ ပစၥည္း ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ ၁၃ ခုကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေလ့လာေနၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ စပီကာ ကို ေလ့လာေနသူလဲ ပါသည္ / mixer ကို ေလ့လာေနသူလဲ ပါသည္ / Karaoke Amp ကို ေလ့လာေနသူလဲပါသည္ / ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ဆိုင္လိပ္စာမ်ားကို ေလ့လာေနသူလဲ ပါဝင္ၾကပါသည္။ 

Odoo CMS - a big picture

ဒါကေတာ့ facebook မွာ အလြယ္ေစ်းေရာင္းနည္းေပါ့!!! ဤနည္းကို အမွန္ဟုထင္မွတ္ေနေသာသူမ်ားရွိပါသည္။ အမွန္က ဒါသည္ႏိုင္ငံတကာတြင္ webstie မွ ေရာင္းခ်သူမ်ား မည္သူမွ် ထိုသို ့ေစ်းႏႈန္းမ်ားစုၿပံဳတင္၍မေရာင္းပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့...  ဒီလို ေစ်းႏႈန္းေတြကို မတူတဲ့ ပစၥည္း နဲ ့အမွတ္တံဆိပ္မ်ိဳးစံုကို ေရာသမေမႊထားေတာ့ ဝယ္လိုသူေတြက  လိုခ်င္တာကို ဘယ္လို ျမန္ျမန္ ရွာလြယ္မလဲ....ရွာလို့ရတယ္ထားပါ... ေနာက္ထပ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုနဲ ့ႏႈိင္းယွဥ္မၾကည့္ေတာ့ဘူးလား??  ႏိႈင္းယွဥ္ဖို့လိုကိုလိုပါတယ္ ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့...ကုန္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးနဲ ့တစ္မ်ိဳးမွာလဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကြဲေသးတယ္ ပံုစံေတြလဲ တစ္ခုခ်င္းစီၾကည့္လို့မရဘူး.....

Odoo CMS - a big picture

ဒီ mobile ဖုန္း ေစ်းႏႈန္းေတြ ေၾကာ္ျငာထားတာလဲ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါအံုး.... ေစ်းႏႈန္းေတြ နဲ ့အမ်ိုးအစားကို အဓိကထားလို ့မရပါဘူး..... ဖုန္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြကိုဘယ္မွာသြားၾကည့္ရမလဲ?? ၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္မ်ားျပားလွတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ ကိုယ္နဲ့ကိုက္ညီတာကို ေစ်းႏႈန္းနဲ့ပဲေရြးၿပီး ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မွာလား???

Odoo CMS - a big picture

ကဲ... အမွန္တကယ္ အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူျခင္းကို စတင္ရန္ အနီေရာင္ ခလုတ္ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။